CẦN CẨU GẮN TRÊN Ô TÔ TẢI

HLC-10015S

HLC-10015S

Cần cẩu 10 tấn, 5 khúc

Chi tiết

HLC-10025A

HLC-10025A

Cần cẩu khoan, 10 tấn 5 khúc

Chi tiết

HLC-12015S

HLC-12015S

Cần cẩu 12 tấn, 5 khúc HLC-12015S vượt trội hoàn toàn trong phân khúc...

Chi tiết

HLC-3013M

HLC-3013M

Cần cẩu 3 tấn, 3 khúc

Chi tiết

HLC-3014M

HLC-3014M

Cần cẩu 3 tấn, 4 khúc

Chi tiết

HLC-5013M

HLC-5013M

Cần cẩu 5 tấn, 3 khúc

Chi tiết

HLC-5014M

HLC-5014M

Cần cẩu 5 tấn, 4 khúc

Chi tiết

HLC-7016L

HLC-7016L

Cần cẩu 7 tấn, 6 khúc

Chi tiết

HLC-7016S

HLC-7016S

Cần cẩu 6 tấn, 6 khúc

Chi tiết

HLC-8016S

HLC-8016S

Cần cẩu 8 tấn, 6 khúc

Chi tiết

HLC-8026A

HLC-8026A

Cần cẩu khoan, 7 tấn 6 khúc

Chi tiết

HLC-8026S

HLC-8026S

Cần cẩu 8 tấn, 6 khúc (góc nâng cần -16 độ ~ 80 độ)

Chi tiết