HẠNG NẶNG (10 ~ 12 TẤN)

HLC-10015S

HLC-10015S

Cần cẩu 10 tấn, 5 khúc

Chi tiết

HLC-12015S

HLC-12015S

Cần cẩu 12 tấn, 5 khúc HLC-12015S vượt trội hoàn toàn trong phân khúc...

Chi tiết