HẠNG NHẸ (3 ~ 5 TẤN)

HLC-3013M

HLC-3013M

Cần cẩu 3 tấn, 3 khúc

Chi tiết

HLC-3014M

HLC-3014M

Cần cẩu 3 tấn, 4 khúc

Chi tiết

HLC-5013M

HLC-5013M

Cần cẩu 5 tấn, 3 khúc

Chi tiết

HLC-5014M

HLC-5014M

Cần cẩu 5 tấn, 4 khúc

Chi tiết