HẠNG TRUNG ( 6 ~ 8 TẤN)

HLC-7016L

HLC-7016L

Cần cẩu 7 tấn, 6 khúc

Chi tiết

HLC-7016S

HLC-7016S

Cần cẩu 6 tấn, 6 khúc

Chi tiết

HLC-8016S

HLC-8016S

Cần cẩu 8 tấn, 6 khúc

Chi tiết

HLC-8026S

HLC-8026S

Cần cẩu 8 tấn, 6 khúc (góc nâng cần -16 độ ~ 80 độ)

Chi tiết