HAP-1200M

HAP-1200M

Nhà sản xuất: HKTC

Chiều cao làm việc lớn nhất: 12m

Tư vấn trực tiếp

Hotline: 0963 913 269

Kiểu loại                      HAP-1200M
Số khúc                           4 khúc
Chiều cao làm việc tối đa 12 m
Chiều cao (tính từ mặt đất đến đáy giỏ) 10 m 
Bán kính làm việc lớn nhất 7,7 m 
Kích thước giọ nâng người Bên ngoài 1.225x760x1.100 mm
Chân chống                   4
Thiết bị an toàn Van chống tự động ra vào cần
Van tràn trung tâm chống rời cần
Van tràn trung tâm kép chống ra vào cần
Thiết bị ngăn ngừa quây dây quá căng
Van cản chống tụt áp kép
Hệ thống cân bằng giỏ nâng
Bơm khẩn cấp
Công tắc dừng khẩn cấp
Thiết bị ngăn ngừa quá tải bằng công tắc áp suất.
Hệ thống khóa liên động cần
Cảm biến chân chống
Dây an toàn cho người trong giỏ nâng