MỞ RỘNG ĐẠI LÝ

Công ty INAMCO đang tìm kiếm các đối tác có kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh xe ô tô chuyên dùng bán các sản phẩm cần cẩu HKTC ở thị trường Việt Nam. Đối tác của INAMCO sẽ có quyền hưởng các chính sách đối với đại lý của công ty như giá cả, sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ ...
Các bài viết liên quan