TÌM ĐỐI TÁC

Công ty INAMCO đang tìm kiếm các đối tác có kinh nghiệm kinh doanh xe chuyên dùng bán các sản phẩm HKTC ở thị trường Việt Nam. Các đối tác của INAMCO sẽ có quyền hưởng chính sách của công ty như giá cả, sản phẩm, thông tin thị trường,..