ỨNG DỤNG CỦA CẦN CẨU

Một trong những ứng dụng của cần cẩu là lắp trên xe cứu hộ cứu nạn cùng với các thiết bị chuyên dùng khác. Xe cứu hộ cứu nạn được các cơ quan chức năng mua sắm, trang bị cho các dự án tìm kiếm, cứu nạn.