XE NÂNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRÊN CAO

HAP-1000M

HAP-1000M

Chiều cao làm việc lớn nhất: 10,9m

Chi tiết

HAP-1200M

HAP-1200M

Chiều cao làm việc lớn nhất: 12m

Chi tiết

HAP-1500M

HAP-1500M

Chiều cao làm việc lớn nhất: 14,8m

Chi tiết

HAP-2600M

HAP-2600M

Chiều cao làm việc lớn nhất: 26,4m

Chi tiết